Over de Stichting

Home » Over de Stichting

Stichting LGBT* Groningen is in 2009 opgericht met als doel het bevorderen van de sociale acceptatie en emancipatie van lesbiennes, gays, biseksuelen en transgenders. De Stichting heeft hiervoor eenmalig zogenaamde ‘Regenbooggelden’ ontvangen en een financiële stimulans van de gemeente Groningen. De Stichting blijft daarnaast de mogelijkheden onderzoeken voor andere financieringsbronnen, zowel vanuit de (lokale) overheid als door fondsen.

Stichting LGBT Groningen kijkt over de grenzen van de verschillende organisaties heen en wil het ‘ontschotten’ mogelijk maken door het organiseren van het Platform Sociale Acceptatie. In dit platform brengt de Stichting organisaties én individuen samen. Tijdens de bijeenkomsten van het Platform worden problemen geagendeerd en geanalyseerd, ontstaan nieuwe ideeën en initiatieven en ontmoet men elkaar in een positieve setting met als doel: sociale acceptatie en emancipatie van LGBT’s.

De bestuursleden van de Stichting vergaderen maandelijks en het staat eenieder vrij om onderwerpen aan te dragen voor de vergadering van het bestuur. Nieuwsberichten van het bestuur worden geplaatst op de website.

Het bestuur bestaat per 1 januari 2018 uit:

Jikke van Deelen, voorzitter
Klaske van der Wal, secretaris en Penningmeester

* De uit de VS overgewaaide term LGBT staat voor Lesbiennes, Gays, Biseksuelen en Transgenders

Jikke van Deelen, Voorzitter

Klaske van der Wal, Secretaris en Penningmeester

VACATURE BESTUUR STICHTING LGBT GRONINGEN.

Geachte lezer,

Vanwege vertrek van de Penningmeester van stichting LGBT Groningen, is er een vacature ontstaan.
Bent u bereid zich in te zetten voor de community, en lijkt u dit wel wat?
Heeft u belangstelling voor een functie binnen ons bestuur?
Neem dan contact op met Jikke of Klaske via:
voorzitter@lgbtgroningen.nl
secretaris@lgbtgroningen.nl

We zien uw reactie graag tegemoet!

Jikke van Deelen, Voorzitter

Klaske van der Wal, Secretaris en Penningmeester

Comments are closed.